Hoe kan outplacement na een fusie de niet ontslagen werknemers sterker binden aan het bedrijf?

De achterblijvers, degenen die niet ontslagen worden, kunnen lijden aan ‘'survivor guilt’'. Vooral wanneer zij een goede band hadden met de ontslagene(n), ligt het ook voor hen gevoelig wanneer er sprake is van een onrechtvaardige behandeling. Er kan plaatsvervangende boosheid ontstaan die leidt tot afname van de motivatie en het arbeidsplezier. Ook kan er angst ontstaan om ‘de volgende keer zelf aan de beurt te komen’. Vanuit onzekerheid gaat men maar al te vaak zelf op zoek naar een andere werkgever. Omdat vooral de beste werknemers gemakkelijk elders aan de bak kunnen, is het zaak juist hen te binden. Het aanbieden van een outplacementtraject laat zien dat de werkgever medewerkers niet zomaar laat vallen, maar zich verantwoordelijk voor hen voelt. Hierdoor wordt de kans op negatieve gevoelens ten opzichte van het bedrijf verkleind, zowel bij degenen die vertrekken als bij degenen die achterblijven.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.