Is een proeftijd verplicht?

Nee, men hoeft geen proeftijd af te spreken. Over het al dan niet instellen van een proeftijd en over de duur ervan valt te onderhandelen. Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd en geldt voor beide partijen. In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt standaard een proeftijdbeding opgenomen. Tijdens deze proeftijd kunnen werkgever en de werknemer beiden de arbeidsrelatie verbreken, zonder de reden ervoor op te geven. De werkgever moet wel een schriftelijke reden van opzegging geven als de werknemer daarom vraagt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.