Wat zijn valkuilen tijdens een sollicitatiegesprek?

De belangrijkste valkuil is teveel aan het woord zijn, te weinig luisteren naar de gesprekspartner, tot zelfs de selecteur in de reden vallen. Door actief te luisteren en zelf ook enige goed voorbereide vragen te stellen, kan de sollicitant in zijn antwoord beter afstemmen op wat de andere partij relevant vindt. Een al te joviale houding wordt ook lang niet altijd gewaardeerd, net zomin als een passieve houding waardoor de andere partij veel inspanning moet leveren om iets uit de sollicitant te trekken. Omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van deze valkuilen kan het oefenen met de outplacementadviseur van gespreks- en presentatietechnieken (liefst met videofeedback) een sterke verbetering opleveren.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.