Wat is het verschil tussen de zienswijzen van managers, medewerkers en loopbaanbegeleiders?

De Nieuw-Zeelandse wetenschapper Kerr Inkson heeft negen metaforen bedacht die loopbanen kunnen beschrijven. Hij stelt dat managers, medewerkers en loopbaanbegeleiders hun eigen perspectief hebben op loopbanen.
Loopbaanbegeleiders leggen de nadruk op de match-metafoor, met als kernvraag: bij welk beroep is er sprake van een optimale klik?
De medewerker om wie het gaat, zal zijn loopbaan bij voorkeur beschrijven met de actie-metafoor: wat heeft hij zelf ondernomen om zo ver te komen? Of met de reis-metafoor: welke richting heeft hij gekozen om de eigen bestemming te vinden?
De manager op zijn beurt zal de loopbaan vooral beschrijven met de bron-metafoor. De centrale vraag luidt dan: wat kan deze medewerker betekenen voor onze organisatie?
Door bewust deze metaforen te hanteren, kan er meer begrip komen voor de verschillende invalshoeken en kunnen de partijen elkaar gemakkelijker verstaan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.