Wat zijn de nadelen van een eigen onderneming?

Het eigen ondernemerschap is financieel gezien risicovoller; het inkomen kan vooral in het begin substantieel dalen. Ook bestaat het risico op faillissement en dit is vaak een traumatische ervaring. Zeker in Nederland waar men vaak voorgoed als mislukkeling wordt gezien, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar men gemakkelijker weer opnieuw kan beginnen. Zzp'ers worden het eerst naar huis gestuurd, wanneer de economie tegenzit. Het eigen ondernemerschap brengt administratieve rompslomp met zich mee. Men kan het zich lang niet altijd permitteren om bij ziekte meteen alles uit handen te laten vallen. Het gros van de eigen ondernemers loopt bij een griep gewoon door. Tenslotte werken ondernemers vaak beduidend meer uren dan in loondienst; dit kan ten koste gaan van het privéleven.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.