Hoe is het outplacementbureau behulpzaam bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek?

Het sollicitatiegesprek wordt geoefend met behulp van een rollenspel. Een acteur of psycholoog speelt de rol van P&O-er of directeur, de outplacementkandidaat speelt zichzelf. Het gesprek wordt opgenomen en na afloop wordt er teruggekeken en feedback gegeven. Deze feedback gaat zowel over de inhoud als over de presentatie. Vaak blijkt dat kandidaten zich helemaal niet bewust zijn van hoe ze overkomen en wordt het inzicht hierin sterk vergroot. Met de gegeven adviezen wordt er verder geoefend, net zolang tot het gesprek effectief verloopt. Vooral het beantwoorden van lastige vragen (‘waarom bent u al zo lang werkloos?’)  wordt gedegen geoefend.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.