Wat zijn de verschillen in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen?

De werkloosheid naar herkomst laat aanzienlijke verschillen zien. Van de niet-westerse allochtonen was in 2011 ruim 13 procent van de beroepsbevolking werkloos. Bij autochtonen was dat ruim 4 procent.
(Bron:CBS)
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.