Kan de personeelsfunctionaris niet zelf outplacement verzorgen?

Vaak ontbreekt het personeelszaken de tijd om de werknemer intensief te begeleiden naar een nieuwe baan. Wanneer er sprake is van een forse inkrimping zijn er gewoonweg te veel werknemers die begeleid moeten worden. Soms is de eerder opgedane kennis en routine op het gebied van outplacement deels verloren gegaan omdat de functionaris te weinig met outplacement te maken heeft gehad. Als de personeelsfunctionaris ook te nauw betrokken is geweest bij het ontslag heeft de medewerker lang niet altijd vertrouwen in hem. Een frisse start bij een externe adviseur bij wie de werknemer ook zijn hart kan luchten, bevalt dan stukken beter. Een outplacementbureau heeft bovendien de expertise om de lat hoger te leggen: er wordt niet automatisch gekozen voor de gemakkelijkste oplossing in de vorm van een direct bereikbare baan, maar voor een bevredigende loopbaan op de lange termijn. Ook wanneer dit een carrièreswitch betekent die om scholing en coaching van vaardigheden, kennis, attitude en competenties vraagt. Meestal is de rol van de P&O-er uitgespeeld wanneer het outplacementtraject start.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.