Welk rendement heeft het outplacement voor de werknemer die gedwongen afscheid neemt?

Dat is:
  • Vooral wanneer men lange tijd niet gesolliciteerd heeft is men niet altijd goed in staat om zichzelf te verkopen op de arbeidsmarkt. In een outplacementtraject kan men zich deze vaardigheden eigen maken.
  • Gedwongen ontslag veroorzaakt vaak een flinke deuk in het zelfvertrouwen waardoor de ontslagen werknemer zich niet goed presenteert tijdens sollicitatiegesprekken. In een outplacementtraject wordt aandacht besteed aan het verwerken van de teleurstelling en het opbouwen van hernieuwd zelfvertrouwen.
  • Ontslag leidt vaak tot paniek van waaruit de ontslagen werknemer geneigd kan zijn vrij kritiekloos op van alles en nog wat te solliciteren, met een matige baan als gevolg of geen baan omdat de andere kant van de tafel wel ziet dat er geen sprake is van echte motivatie, laat staan passie. Door een outplacementtraject gaat men gerichter te werk wat er regelmatig toe leidt dat er een nieuwe weg in wordt geslagen die zeer bevredigend is (bijvoorbeeld: het starten van een eigen zaak).
  • Door een goed outplacementtraject leert men de eigen sterke en zwakke kanten beter kennen. Van deze zelfkennis kan men ook later in de loopbaan nog veel profijt hebben omdat een werknemer die zichzelf niet overschat, maar ook niet onderschat, die zijn valkuilen kent en vermijdt en zijn sterke kanten zoveel mogelijk benut, meer succes weet te genereren voor zichzelf en de organisatie.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.