Wat zijn STAR-vragen?

De afkorting STAR, staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Om de betrouwbaarheid van de informatie te vergroten stelt men tegenwoordig vaak STAR-vragen. Met behulp van deze vragen wordt onderzocht of de sollicitant bepaalde competenties (vaardigheden, kwaliteiten) in huis heeft. Door naar concrete ervaringen te vragen van de sollicitant is het lastig voor hem om een mooier beeld te schetsen dan reëel is. Binnen een outplacementtraject kan geoefend worden met het beantwoorden van STAR-vragen zodat men bij het echte gesprek beter beslagen ten ijs komt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.