Wat mag men verwachten van een netwerk?

Hoe aardiger en behulpzamer men zelf is, des te meer kan er ook verwacht worden van een netwerk. Mensen uit het netwerk kunnen leverancier zijn van belangrijke inside informatie over organisaties, ze kunnen een goed woordje doen voor de baanzoeker en hem in contact brengen met een sleutelfiguur in het bedrijf. De baanzoeker kan ook zelf contact leggen met het bedrijf en daarbij de drempel verlagen door de naam van een bekende te noemen (‘ik hoorde van uw accountant de heer Jansen dat u op zoek bent naar…’). Vraag wel altijd toestemming voor het noemen van iemands naam. Een baanzoeker kan zijn netwerk ook voorzien van visitekaartjes of A4-tjes waarop staat wat hij te bieden heeft en welke functie hij zoekt. Binnen een outplacementtraject kan men de sociale vaardigheden trainen die nodig zijn om zich binnen het netwerk adequaat te bewegen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 153 vragen en antwoorden over Outplacement.