Welke stappen moet ik zetten als een factuur niet wordt betaald?

In de eerste plaats attendeert u uw (zakelijke) debiteur op een vriendelijke manier aan het feit dat de betalingstermijn is verstreken en u verzoekt de debiteur om alsnog op korte termijn te zorgen voor de betaling. Vermeldt daarbij nog eens het factuurnummer, -datum, vervaldatum en bedrag.
Wanneer er na de herinnering nog geen betaling plaatsvindt binnen de gestelde termijn, kunt u ervoor kiezen om nogmaals een herinnering te versturen, of de debiteur in gebreke te stellen. Na een ingebreke stelling bent u in de mogelijkheid om de factuur uit handen te geven aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een incassobureau of een deurwaarder.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.