Wanneer kunnen incassokosten in redelijkheid niet verhaald worden?

Meestal worden incassokosten als niet redelijk beschouwd als:
  • In de kosten ook provisies voor toekomstige kosten zijn inbegrepen;
  • Er posten vermeld staan die niet tot de incassokosten kunnen horen, zoals "leges";
  • De schuldenaar de vordering heeft betwist en heeft aangegeven hoe dan ook niet te zullen betalen. In een dergelijk geval mag en kan de schuldeiser direct dagvaarden en is het inschakelen van een incassobureau onnodig;
  • De schuldenaar was niet in staat te betalen maar biedt een redelijke betalingsregeling aan. Ook in dit geval is het uit handen geven van de vordering niet redelijk;
  • De schuldeiser heeft meerdere vorderingen en berekent voor iedere vordering separate incassokosten terwijl de vorderingen samengevoegd hadden kunnen worden;
  • De schuldeiser had kunnen verrekenen met een vordering die de schuldenaar op hem had.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.