Wat is de rangorde in schuldeisers?

Schuldeisers van een failliet bedrijf kunnen hun vordering die is ontstaan voor het uitspreken van het faillissement, onderbouwd met relevante stukken, indienen bij de curator. De curator plaatst de vordering vervolgens op een lijst van voorlopig erkende crediteuren. Wanneer er in de faillissementsboedel voldoende middelen aanwezig zijn, worden schuldeisers naar hun rangorde uitbetaald.
  1. Schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht, ook wel separatisten genoemd, hebben rechtstreeks verhaal van hun vordering op het vermogen van de schuldeiser door een pand-, hypotheek- of retentierecht. In de praktijk is dit meestal de bank;
  2. Preferente schuldeisers (UWV, Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement;
  3. Schuldeisers met een voorrecht. Hieronder vallen vorderingen ontstaan uit kosten gemaakt tot behoud van een goed. Denk bijvoorbeeld aan een autogarage die het wagenpark onderhoudt.
  4. Concurrente schuldeisers
Alle deze schuldeisers zijn schuldeisers met een vordering die is ontstaan vóór het faillissement. In beginsel komen alleen pre-faillissementsvorderingen voor uitkering in aanmerking Uitzondering daarop vormen de boedelcrediteuren. Deze vorderingen worden onmiddellijk uit de boedel voldaan voor zover er voldoende actief in de boedel aanwezig is.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.