Wat wordt er verstaan onder debt sales?

Veel bedrijven hebben te maken met een portefeuille lastig te incasseren debiteuren. Zo’n portefeuille heeft uiteraard geen gunstige invloed op de balans. De verkoop van vorderingen aan een gespecialiseerde partij, waarbij het met name om grote portefeuilles gaat, biedt de verkopende partij een manier om de balans op te schonen en directe stijging van de cashflow. De kopende partij waardeert, koopt en incasseert de onbetaalde vorderingen. De koper heeft daar een vergunning voor nodig en staat rechtstreeks onder toezicht van de AFM. De grotere, professionele kopers zijn vaak beursgenoteerd en hebben dikwijls een bankvergunning in het land van herkomst. Juridisch gezien is debt sales een grootschalige cessie van vorderingen.
Debt sales verschilt van factoring doordat in het eerste geval een deel van het incassoproces wordt uitbesteed aan incassobureaus, terwijl bij debt sales de vorderingen wordt verkocht. Debt sales op grote schaal is Nederland nog een weinig voorkomende praktijk, al kennen we wel securitisaties door banken, wat in feite een grote debt sale is van bijvoorbeeld portefeuilles hypothecaire vorderingen. Bij andere typen debiteurenportefeuilles is men daar nog huiverig voor. Als grootste barrière wordt de mogelijke reputatieschade genoemd: de verkoper moet er op vertrouwen dat de koper goed omgaat met het innen van de vorderingen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.