Wanneer kan de wettelijke rente bij een onderneming of overheidsinstantie in rekening gebracht worden?

U kunt wettelijke rente in rekening brengen als een klant niet op tijd betaalt. Deze wettelijke rente wordt doorgaans elk halfjaar aangepast. Dat geldt als die klant een bedrijf is, maar ook als het een consument is. In het laatste geval is de wettelijke rente wel lager. Is die klant een onderneming of een overheidsinstantie, dan treedt de Wet betalingsachterstand bij handelstransacties in werking. Over het openstaande bedrag kunt u dan de wettelijke rente (ook wel handelsrente, of wettelijke rente bij handelstransacties genoemd) berekenen. Daarvoor hoeft u de klant geen formele herinnering of aanmaning te sturen. Het hoge tarief bij levering aan bedrijven of de overheid, wordt ook wel de 'wettelijke rente voor handelstransacties' genoemd. Deze is verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken.
Er geldt standaard een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden. Als u uw product of dienst heeft geleverd zonder leveringsvoorwaarden, dan is de betalingstermijn automatisch dertig dagen na ontvangst van de factuur. Als u echter ook geen factuur stuurt, dan mag u pas rente berekenen op de dertigste dag na de levering van de diensten of goederen.
Zet altijd op uw factuur, dan wel in uw leveringsvoorwaarden: 'Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente ...% op {datum} in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.'
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.