Wat houdt het recht van reclame in?

Het recht van reclame biedt de mogelijkheid om, als u roerende zaken heeft verkocht en geleverd, deze zaken terug te vorderen als de koopsom niet (volledig) is voldaan. U kunt het schriftelijk ook tegen de curator inroepen! Belangrijk is wel dat het moet gaan om roerende zaken en dat het product zich nog in dezelfde staat bevindt, dat wil zeggen dat het niet mag zijn bewerkt of verwerkt in een ander product. Ook moet het product nog niet zijn doorverkocht.
De belangrijkste voorwaarde is de termijn waarbinnen inroepen dient te geschieden, te weten voordat ofwel zes weken zijn verstreken nadat de betaaltermijn is afgelopen ofwel zes weken nadat de koper het product geleverd heeft gekregen. Verstrijkt een van deze termijnen, dan heeft dat de consequentie dat er geen beroep meer kan worden gedaan op het recht van reclame.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.