Hoe hoog is de wettelijke rente?

De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt 8,00%, de wettelijke rente voor consumententransacties 2%.

Het percentage voor de hoge wettelijke rente (handelstransacties) wordt elk halfjaar vastgesteld. De hoogte ervan is gelijk aan de marginale toewijzigingsrente van de Europese Centrale Bank plus 8%. Als de marginale toewijzingsrente 3% is, dan is de wettelijke rente: 3% + 8% = 11%.

De rente gaat automatisch in na afloop van de betalingstermijn. In uw leveringsvoorwaarden kan dat bijvoorbeeld al na veertien dagen zijn. Heeft uw klant deze voorwaarden geaccepteerd, dan moet hij dus al vanaf de vijftiende dag de rente op het openstaande bedrag vergoeden. Voorbeeld: u levert een product op 1 maart en geeft tegelijkertijd de factuur uit van € 1.000, dan gaat de rente in op 15 maart. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x (11,07% van € 1.000) = € 9,40 aan rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag u na een jaar de rente bij de hoofdsom optellen. Daarna berekent u de rente over het hogere bedrag.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.