Wat is het recht van retentie?

Het retentierecht wordt in de wet gedefinieerd als een opschortingsrecht en geeft een schuldeiser het recht om in gevallen die in de wet zijn genoemd, afgifte (of levering) van een zaak aan zijn debiteur op te schorten totdat de vordering is voldaan. Het recht van retentie kan zowel ten aanzien van roerende als onroerende zaken worden uitgeoefend. Denk aan de reparateur die de televisie achterhoudt totdat de rekening is voldaan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.