Mag een faillissementsaanvraag als incassomiddel worden gebruikt?

Een faillissementsaanvraag is in principe niet bedoeld om een debiteur tot betaling te dwingen, maar om gevolgen te verbinden aan het niet kunnen betalen van vaststaande schulden. Toch wordt de faillissementsaanvraag in de praktijk regelmatig gebruikt als incassomiddel. Dat kan onrechtmatig zijn (hetgeen ertoe kan leiden dat de schuldeiser de kosten van verweer van de debiteur moet vergoeden). Indien de debiteur de vordering van de aanvrager gemotiveerd betwist (en de rechter die over de faillissementsaanvraag beslist die betwisting aannemelijk acht) zal de faillissementsaanvraag worden afgewezen en de aanvrager in de kosten worden veroordeeld.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.