Wat zijn separatisten?

Schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht, ook wel separatisten genoemd,hebben rechtstreeks verhaal van hun vordering op het vermogen van de schuldeiser door een pand-, hypotheek- of retentierecht. Dit zijn crediteuren die zelfstandig hun recht kunnen halen en zich dus niets aan een faillissement of surseance gelegen hoeven te laten liggen.
In de praktijk is dit meestal de bank. Die heeft vaak bedongen dat een pand, maar ook bijvoorbeeld voorraden of een bedrijfsvliegtuig, als onderpand geldt voor een lening. Separatisten kunnen in beginsel hun rechten tot uitwinning tijdens faillissement uitoefenen alsof er geen faillissement is. Wel heeft de fiscus in sommige gevallen een bijzonder voorrecht dat voor gaat op het recht van een (stil)pandhouder wanneer dit pandrecht rust op bodemzaken. In de praktijk betekent dat, dat de belastingdienst de inventaris van een bedrijf in beslag kan nemen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.