Wat is een boedelcrediteur?

In beginsel komen alleen pre-faillissementsvorderingen voor uitkering in aanmerking. Een uitzondering daarop zijn de boedelvorderingen. Boedelvorderingen zijn vorderingen van schuldeisers die zijn ontstaan na de faillietverklaring door toedoen van de curator en vorderingen die door de wet als boedelvordering worden gekwalificeerd. Het gaat hier om verbintenissen die de curator aangaat voor het beheer en de vereffening van de boedel, waartoe onder meer het salaris van de curator, maar ook loonschulden en huurschulden vanaf het moment van faillietverklaring worden gerekend.
Ook verbintenissen die door de curator na de faillietverklaring zijn aangegaan, bijvoorbeeld leveranciers die op verzoek van de curator nog orders uitvoeren om een doorstart niet te blokkeren, zijn boedelschulden als de boedel bij deze verbintenissen is gebaat. Deze schuldeisers hebben een vordering die buiten het faillissement valt krijgen bij voorrang betaald. Schuldeisers met een boedelvordering hoeven hun vordering niet ter verificatie in te dienen bij de curator. Deze vorderingen worden onmiddellijk uit de boedel voldaan voor zover er voldoende actief in de boedel aanwezig is.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.