Is men verplicht om op sommaties van een incassobureau te reageren?

Het incassobureau vertegenwoordigt de schuldeiser. Er bestaat weliswaar geen wettelijke verplichting om op sommaties van een incassobureau te reageren, maar om escalatie te voorkomen is wel reageren het verstandigst. Bovendien zullen de incassokosten oplopen zolang de vordering niet is betaald of er met de schuldeiser / incassobureau geen regeling is getroffen. Er kan op verschillende manieren worden gereageerd: de vordering kan worden betwist, er kan betaling worden aangeboden, er kan een betalingsregeling worden voorgesteld, als er een tegenvordering is kan men zich op verrekening beroepen, etc. Vuistregel is dat schriftelijke reacties de voorkeur hebben, zodat vastligt wat er is geantwoord.
Het feit dat een schuldeiser een incassobureau inschakelt is een signaal dat er iets aan de hand is. Het geduld van de schuldeiser is op, en er zal op korte termijn moeten worden betaald of een regeling worden getroffen. Het incassobureau zal, als betaling uitblijft, een rechtszaak aanhangig kunnen maken of het faillissement van de schuldenaar kunnen aanvragen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.