Wanneer komt de schuldeiser het retentierecht toe?

De wet bepaalt de gevallen waarin een schuldeiser een retentierecht toekomt. Zo kent de wet bijvoorbeeld een retentierecht toe aan de hotelhouder voor alles wat hij van zijn gasten te vorderen heeft op het gebied van logies, consumpties en verrichte diensten. Daarnaast kent de wet ook een recht van retentie toe als een vordering opeisbaar is en tussen de vordering van de schuldeiser en de afgifteverplichting voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.