Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de kosten die een incassobureau of deurwaarder in rekening brengt om de vordering van de schuldeiser te innen. Indien de vordering terecht is, is de schuldenaar verplicht om deze kosten te vergoeden. Blijkt echter dat de schuldeiser ten onrechte meent een vordering op de ondernemer te hebben of staat er geen factuur open, dan dient de schuldeiser (uiteraard) de kosten van het incassobureau zelf te dragen. Ook indien de vordering wel betaald moet worden, maar het incassobureau is ten onrechte ingeschakeld, hoeven de incassokosten in beginsel niet te worden vergoed. Eventuele kosten die verband houden met het voeren van een rechtszaak, zoals advocaatkosten en griffierechten, vallen niet onder incassokosten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.