Hoe hoog zijn incassokosten voor het bedrijf dat het incassobureau inschakelt?

Op juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten van kracht. Hiermee worden vooral consumenten en eenmanszaken, beter beschermd tegen onredelijke incassokosten. Er is een maximale vergoeding vastgesteld voor vorderingen uit overeenkomst. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt.
  • Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 375;
  • Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%, met een maximum van € 625
  • Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%, met een maximum van € 875
  • Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%, met een maximum van € 2.775
  • Over het restant 0,5% met een maximum van € 6.775.
  • Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40.
Voor incasso op bedrijven kunnen in theorie andere bedragen worden gehanteerd, maar dit lijkt nog niet veel voor te komen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.