Hoe te handelen bij problemen met uw gerechtsdeurwaarder?

Indien men een klacht wilt indienen tegen een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder dan kan men dat doen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
In de Gerechtsdeurwaarderswet is het wettelijk tuchtrecht over de gerechtsdeurwaarders en de waarnemend- of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders geregeld. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend.
Na ontvangst van de klacht bekijkt de voorzitter van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders de zaak. De voorzitter kan van mening zijn dat de klacht opgelost kan worden door met partijen over een schikking te spreken, waarvoor zij dan worden opgeroepen. De voorzitter van de Kamer kan ook klachten afwijzen die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn of klachten die naar zijn oordeel van onvoldoende gewicht zijn. De reden van de afwijzing moet de voorzitter in een beschikking meedelen.
Men kan tegen de afwijzing van de klacht vervolgens binnen veertien dagen na verzending in verzet komen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.