Wat zijn de mogelijkheden voor internationale incasso?

Vanaf 14 januari 2017 kunnen organisaties grensoverschrijdende facturen van maximaal € 5.000 innen via de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze procedure gold tot dan toe nog voor vorderingen van maximaal € 2.000. De verhoging van de maximale factuurwaarde van €2.000 naar € 5.000 moet ervoor zorgen dat met name ondernemingen uit het mkb hun grensoverschrijdende facturen gemakkelijker kunnen incasseren via de rechter. Deze schriftelijke procedure geldt alleen voor vorderingen waarvan de debiteur het bestaan niet betwist.
De Europese procedure voor geringe vorderingen kan schriftelijk worden gestart bij de bevoegde rechter. Binnen veertien dagen na ontvangst van een vorderingsformulier (A) stuurt het gerecht een afschrift van het vorderingsformulier, eventuele bewijsmiddelen en het gedeeltelijk door het gerecht ingevulde antwoordformulier naar de tegenpartij. Deze kan dit formulier binnen dertig dagen terugsturen of een tegenvordering indienen. De bevoegde rechtbank beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het antwoord van de tegenpartij of dertig dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.