Wat doe ik als de betaling uitblijft na een betalingsherinnering?

Als ook na de betalingsherinnering de betaling uitblijft, dan kunt u 2 vervolgstappen zetten:
  1. U belt uw debiteur met het doel om een duidelijke afspraak te maken over de datum waarop de debiteur alsnog betaalt. Dit is vaak effectief. Pas wel op voor smoezen en vage toezeggingen. Als blijkt dat de debiteur betalingsproblemen heeft, spreek dan eventueel een betalingsregeling af, met een zeer korte termijn voor de eerste betaling. Bevestig deze regeling ook schriftelijk of per e-mail. Vermeldt daarin ook dat de regeling vervalt indien de eerste betaling niet wordt nagekomen en dat de vordering in dat geval direct volledig opeisbaar is.(Voordeel van het telefonisch contact is ook dat u zo mogelijk geen aanmaning hoeft te sturen en dat daardoor de relatie met uw debiteur niet onnodig onder druk wordt gezet.)
  2. U stuurt een aanmaning of in gebreke stelling. Dit biedt een allerlaatste mogelijkheid tot betalen voordat de vordering voor incasso uit handen wordt gegeven. Ook waarschuwt u de debiteur voor de gevolgen van niet-betaling, zoals de incassokosten en de berekening van rente.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.