Kan ik de BTW van oninbare vorderingen terugvragen?

Omzetbelasting kan teruggevraagd worden als de curator bericht heeft dat geen uitkering meer valt te verwachten. Wanneer de factuurdatum twee jaar verstreken is, kan aannemelijk gemaakt worden dat de vordering oninbaar is (bijvoorbeeld bij een sterfgeval).
Per 1 januari 2017 moeten ondernemingen in het geval van een oninbare factuur de volgende stappen doorlopen:
  1. Er moet sprake zijn van een oninbare factuur. Dit is een factuur die één jaar na afloop van de betalingstermijn nog niet is betaald;
  2. Als er geen betalingstermijn is aangegeven, geldt er een wettelijke termijn van dertig dagen;
  3. Voor de teruggaaf van BTW is geen verzoek nodig, dit komt in de BTW-aangifte;
  4. Is de factuur voor 1 januari 2017 oninbaar, danl is er voor de BTW-teruggaaf een brief aan de Belastingdienst nodig.
Mocht de betalingstermijn al voor 1 januari 2017 zijn verstreken, dan is deze factuur per 1 januari 2018 oninbaar als deze oninbaarheid voor 1 januari 2017 niet is vastgesteld. Dit wordt alleen anders als de oninbaarheid in de loop van 2017 vast komt te staan. In dat geval ontstaat er op deze datum een recht op teruggaaf. Maakt uw onderneming gebruik van factoring en is uw debiteurenportefeuille dus overgedragen aan een factormaatschappij? Dan maakt deze maatschappij gebruik van de rechten die u heeft.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.