Waar hangt de duur van de betalingstermijn vanaf?

De betalingstermijn is variabel, omdat deze afhankelijk is van allerlei factoren. Denk hierbij aan de contract- en leveringsvoorwaarden, de branche, handelsgebruiken, uw relatie met de debiteur of andere bijzondere omstandigheden. U beoordeelt welke termijn reëel is voor de betalingsherinnering.
Een zo kort mogelijke termijn heeft de voorkeur. Uw debiteur kan een ruime termijn opvatten als een vrijbrief om uw facturen in het vervolg veel later te betalen. Is uw reguliere betaaltermijn bijvoorbeeld 14 dagen, dan ligt het niet voor de hand nog eens 14 dagen uitstel te verlenen. In de praktijk is gebleken dat een strikt aanmaningsbeleid en snelle incasso de kans op betaling verhoogt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.