Hoe verloopt de gerechtelijke invordering?

Wanneer de hoofdsom, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten samen minder dan € 5000,- bedragen, dan komt u bij de kantonrechter; vorderingen boven dit bedrag komen automatisch bij de rechtbank. Voor het kantongerecht is de inschakeling van een advocaat niet verplicht; bij de rechtbank wel. De dagvaarding, door eiser opgesteld, wordt via de deurwaarder bij de tegenpartij uitgebracht (exploit uitbrengen). De gedaagde is niet verplicht te verschijnen. Na vonniswijzing wordt de tegenpartij eerst gevraagd het vonnis vrijwillig na te komen binnen een redelijke termijn. Pas bij weigering komt de deurwaarder in actie: beslaglegging, ontruiming, faillissementsaanvraag etc.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.