Wat is de positie van een preferente crediteur?

Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van vóór het uitspreken van het faillissement. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan vóór de concurrente
schuldeiser. Ook wordt er wel gesproken van feitelijk preferente schuldeisers. Hieronder vallen schuldeisers met het recht van verrekening en schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud. Ze kunnen dus bijvoorbeeld geleverde goederen terugvorderen. Ook het eigendomsvoorbehoud kan echter door de fiscus genegeerd worden op grond van artikel 22 lid 3 lw. Feitelijk preferente schuldeisers kunnen hun rechten grotendeels uitoefenen alsof er geen faillissement was.
Tijdens het faillissement gelden in een aantal gevallen andere voorwaarden voor het uitoefenen van deze rechten dan buiten faillissement. Zo is bij verrekening in faillissement niet vereist dat de vorderingen die de schuldeiser verrekend opeisbaar zijn. Feitelijk preferente schuldeisers hebben dan ook een sterke positie tijdens faillissement.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.