Welke eisen stelt de Belastingdienst aan de e-factuur?

De Belastingdienst keurt in principe de volgende drie factuurvormen goed:
  • elk gewenst formaat (Microsoft Word of Excel, PDF), al dan niet voorzien van digitale handtekening;
  • facturen uitgewisseld op basis van het EDI-formaat (Electronic Data Interchange). EDI wordt al tientallen jaren gebruikt voor bestandsuitwisseling tussen bedrijven onderling;
  • overige methoden na voorafgaand overleg met de belastinginspecteur.
Een elektronische factuur voor zakelijke doeleinden moet aan de volgende vereisten voldoen:
  • alle vereisten die gelden voor een 'gewone' factuur;
  • veilige verbinding of verzending via internet van beveiligde bestanden. In ieder geval een methode van gegevensuitwisseling, die geen twijfel laat bestaan over de afzender. De ontvanger moet bijvoorbeeld achteraf kunnen verifiëren of een factuur inderdaad afkomstig is van een bepaald bedrijf;
  • de te betalen en af te trekken BTW moeten op dezelfde manier worden toegepast.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.