Wanneer is een rechtsbijstandverzekering niet relevant voor de ondernemer?

Als uw bedrijf zelden of nooit een beroep hoeft te doen op juridische bijstand is het misschien wat kort door de bocht om voor het incassotraject een verzekering af te sluiten. U betaalt immers ook als u er geen gebruik van maakt. Verder zijn sommige geschillen van dekking uitgesloten (geschillen rond intellectuele eigendom en zekere geschillen met overheden, bijvoorbeeld) en zijn lopende zaken natuurlijk niet verzekerd. Dit geldt ook voor geschillen over belastingen en subsidies, tussen (ex-)firmanten of (ex-)vennoten, over industrieel of intellectueel eigendom en over surseance van betaling of faillissement, deze zijn in veel gevallen niet standaard meeverzekerd. Deze risico's kunnen alleen worden verzekerd met een (vaak kostbare) maatwerkverzekering. Ook is het zo dat u niet altijd een eigen advocaat kunt kiezen en dat de advocaatkosten doorgaans zijn begrensd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.