Wat is factoring?

Onder factoring wordt verstaan de overdracht van de debiteurenportefeuille aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. Bekende bedrijven zijn bijvoorbeeld Asset Based Finance (was: IFN Finance), ING Commercial Finance en het gespecialiseerde Fa-med (medical factoring).
Factoring bestaat uit drie onderdelen:
  • Financiering - Naast of in plaats van bijvoorbeeld een banklening of crowdfunding, kunt u kiezen voor factoring als financieringsvorm. De factormaatschappijeen financiële buffer in de vorm van werkkapitaal;
  • Debiteurenbeheer - Het volledige debiteurenbeheer kan worden uitbesteed aan de factormaatschappij of slechts één of meerdere debiteuren (klantdossiers);
  • Afdekking kredietrisico - Een factormaatschappij kan ook het risico dat een debiteur niet betaalt volledig overnemen; er hoeft dan geen eigen kredietverzekering te worden afgesloten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.