Wat wordt verstaan onder eigedomsvoorbehoud?

Een levering onder eigendomsvoorbehoud is een levering onder opschortende voorwaarde. De leverancier behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, totdat de koopprijs is voldaan. Komt de koper zijn verplichtingen niet na, bijvoorbeeld in geval van wanbetaling of faillissement, dan kan de verkoper de zaak als zijn eigendom opeisen. Omdat de zaak zijn eigendom is gebleven, kunnen andere schuldeisers de zaak niet opeisen. Eigendomsvoorbehoud is een goed en gebruikelijk beding om op te nemen in de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Dit is vooral van belang er er grote partijen worden geleverd of producten een grote waarde kennen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.