Wat wordt onder debiteurenbeheer verstaan?

Onder debiteurenbeheer of credit management wordt verstaan het onder controle brengen van de betalingsrisico’s verbonden aan vorderingen op debiteuren. Het gaat verder dan alleen het incasseren van openstaande vorderingen. Credit management heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s. Hiermee realiseert men een acceptabele of lage betalingstermijn (DSO) om het werkkapitaal van de onderneming te optimaliseren.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.