Moeten betalingsvoorwaarden achter op de factuur afgedrukt worden?

Nee, dat is zeker niet verplicht. De afnemer dient normaal gesproken van tevoren, dus vóór de levering, op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden, waaronder de betalingsvoorwaarden. Hij moet zonodig in de gelegenheid zijn om bezwaren aan te tekenen. Voorwaarden mogen immers niet eenzijdig werken. Als de klant pas achterop de factuur de voorwaarden kan inzien, is het eigenlijk al te laat: levering zal immers doorgaans al hebben plaatsgevonden. Voeg de voorwaarden bij voorkeur bij de offerte of opdrachtbevestiging bij en laat, indien mogelijk, de afnemer bij ontvangst tekenen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.