Wat is reverse factoring?

Reverse factoring is een vorm van supply chain finance (SCF). Het onderscheidt zich van reguliere factoring doordat de partij die de vorderingen overneemt, haar betalingsrisico baseert op de kredietwaardigheid van de debiteur in plaats van die van de leverancier. Daarnaast worden alleen goedgekeurde facturen overgenomen, zodat de kans op niet-betaalde facturen beperkt blijft.
Supply chain finance is ontstaan om een einde te maken aan de spagaat die is ontstaan binnen betalingsregelingen. Als een partij een product of dienst levert aan een andere partij, komen ze een bepaalde betaaltermijn overeen. Die termijn is voor beide partijen belangrijk, maar hun belang is tegengesteld. De koper wil bij voorkeur zo laat mogelijk betalen – bijvoorbeeld omdat de koper zelf nog wacht op betaling van een klant – , terwijl de leverancier het liefst zo vroeg mogelijk betaald wil worden. Supply chain factoring heft deze spagaat op door vorderingen over te nemen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.