Wat gebeurt met een vordering als een debiteur het bedrijf, een VOF, beëindigt?

Is de klant een VOF, dan wordt zij geacht een afgescheiden vermogen te hebben dat in geval van liquidatie primair aan de VOF-crediteuren toekomt. Hetgeen overblijft na betaling van de VOF-crediteuren, komt toe aan de crediteuren van de vennoten in privé.
Andersom geldt dat de vennoten in privé aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF, voor zover deze niet uit het vermogen van de VOF kunnen worden voldaan. Indien blijkt dat de VOF uw schuld niet betaalt omdat haar vermogen ontoereikend is, dan kunt u de vennoten rechtstreeks aanspreken. Wordt ook dan niet betaald, dan kan het faillissement worden aangevraagd. Het faillissement van de VOF betekent automatisch ook het faillissement van de vennoten. Dit geldt andersom overigens niet.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 184 vragen en antwoorden over Debiteurenbeheer.