Welke vragen moet u stellen bij een eerste kennismaking met een franchisegever?

Mocht u een eerste kennismaking plannen met een franchisegever, bereid u dan goed voor. Daar hoort het stellen van gerichte vragen aan de franchisegever bij, zoals:
 1. Respecteert u de Europese erecode inzake franchising?
 2. Waarom verkiest u uitbreiding via franchise boven filialen?
 3. Hebt u een pilot-vestiging in eigen beheer?
 4. Hoeveel franchisevestigingen telt de formule op dit ogenblik?
 5. Hoeveel franchisenemers zijn er het laatste jaar bijgekomen?
 6. Zijn er franchisevestigingen niet geslaagd? Hoeveel? En wat was de reden?
 7. Hoe lang duurt het franchisecontract in jaren? Hernieuwbaar?
 8. Welke eisen stelt u aan een franchisenemer?
 9. Wat is de hoogte van de fee’s? Wat krijgt men hiervoor in de plaats?
 10. Bestaat er een franchiseraad of een bepaalde commissie in de formule?
 11. Op welke terreinen heeft de franchiseraad beslissingsbevoegdheid?
 12. Bezit de formule een handboek? Hoe actueel is deze en wanneer vinden updates plaats? Maakt het handboek deel uit van het contract?
 13. Werkt de formule met een exclusiviteitsgebied?
 14. Welke brutomarge mag ik als franchisenemer verwachten?