Wat is het belang van communicatie binnen een franchise-organisatie?

Samenwerking in franchiseverband is geen eenrichtingsverkeer. De franchisegever is verantwoordelijk voor het beleid en zal willen weten wat er leeft bij de franchisenemers. Juist die informatie zal de organisatie in staat moeten stellen de formule concurrerend te houden. Veel formules hebben hiervoor een intranet opgezet voor hun franchisenemers. Ook de franchiseraad speelt in dit opzicht een belangrijke rol.