Waartoe dienen de commissies in het franchise-overleg?

Vooral bij grotere organisatie zien we het ontstaan van commissies met daarin een afvaardiging van zowel de franchisenemers als van de franchisegever. Deze commissies kunnen bijvoorbeeld tot doel hebben: het beoordelen van voorstellen van de directie, het uitwerken van voorstellen of het bepalen van het assortiment. Voorbeelden zijn de commissie reclame en promotie, de assortimentscommissie en de commissie organisatie en administratie.