Op welke manieren kunnen bedrijven met elkaar samenwerken?

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken. Er zijn grote verschillen in de intensiteit van de samenwerking en de aard van de gemaakte afspraken. Een achttal belangrijke vormen zijn:
  1. Inkoopcombinatie (Inkoopvereniging)
  2. Vrijwillig filiaalbedrijf
  3. Franchising
  4. Licentie
  5. Gentlemen agreement (herenakkoord)
  6. Dealer organisatie
  7. Consignatie
  8. Joint venture