Een franchiseformule moet gebaseerd zijn op 'wezenlijke' kennis. Wat houdt dit in?

Wezenlijke kennis wil zeggen: het is van belang, je hebt er veel aan, je doet er je voordeel mee. Zonder die kennis zou je fouten maken, minder efficiënt werken, onnodige kosten maken, omzet laten liggen.