Wat is een reclamebijdrage?

Een reclamebijdrage, of marketingfee is een periodieke, meestal omzetafhankelijke contributie van de franchisenemers aan de franchisegever ter dekking van de nationale marketingactiviteiten. Ook worden hiermee de kosten gedekt van het opstellen van het reclame- en promotiebeleid en de voorbereiding van de reclame-activiteiten.