Hoe vermindert een franchiseconstructie de personeelsproblematiek?

De personeelsbezetting is een verantwoordelijkheid van de franchisenemer. Bijvoorbeeld bij ziekte van medewerkers zal hij zelf zijn nieuwe bezetting regelen. Ook is een franchiseorganisatie minder conjunctuurgevoelig: de loonsom is lager, waardoor loonsverhogingen minder snel effect hebben op de bedrijfsresultaten.