Is de franchisegever verplicht een franchiseraad op te richten?

Afhankelijk van de aard van de samenwerking binnen een franchise-overeenkomst kan een besluit van de franchiseraad bindend zijn voor alle franchisenemers.
Er bestaat geen wettelijke verplichting om een franchiseraad op te richten, maar in het huidige tijdsgewricht is het ondenkbaar, dat er binnen franchise-organisaties geen sprake is van een min of meer gestructureerd overleg tussen franchisegever en franchisenemers.
Indien een franchise-organisatie om haar moverende redenen dat overleg niet wenst en uitsluitend met de franchisenemers 1 op 1 wil overleggen, dan is het voor de franchisenemers te overwegen om een vereniging van franchisenemers op te richten. Het bestuur van die vereniging kan dan met mandaat van alle franchisenemers overleg voeren met de franchisegever. Franchisenemers zullen dan niet snel meer tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.