Wat is de Europese Erecode inzake franchising?

Deze richtlijn is van toepassing op de relatie tussen franchisegever en franchisenemer. De Europese Erecode is niet bindend. Nog lang niet alle franchisegevers voldoen in alle opzichten aan deze code. De Nederlandse Franchisevereniging eist van haar leden het handelen conform deze Europese Erecode.